P-kullen/ P-litter

Parade 2008-05-08+10

Amber och Hero är parade och vi håller tummarna för att det blir valpar i början på Juli./

Amber is mated to Hero and we cross our fingers for pups in beginning of July.

E: SUCH FINUCH Teamaides Hjälten Hero U: Teamaides Glädje Gumma

Hero

Vi parat dessa härliga hundar.

Både Hero och Amber har ett helt otroligt bra temperament. De har rejäla stommar och pälsar och är båda ur sunda och trevliga kombinationer där både typ och storlek väl bevarad i många led bakåt.

Båda hundarna är givetvis HD och AD fria och ögonlysta UA. Båda har genomfört MH med godkänt skott.

Inavelsgraden blir 1,8%

SUCH FINUCH
Teamaides Hjälten Hero
N22776/00
EECH FINUCH NORDUCH
ASon O' A Lion
N09703/95 LG
SUCH NUCH
Fiva's Mr Lion King
S24087/98 RB
Wänerlands Gnosa At Denham
S49580/99 RB
Teamaides Bella Bizzy
S15884/95 RB
SUCH DKUCH
Varpelidens Dick Droste
S25875/97 RB
SUCH
Teamaides Amselina Amselica
S21672/2004 LG
Teamaides Glädje Gumma
N03455/00 LG
Skjaergaardens Harley Fat Boy
N09766/97 LG
SUCH NUCH
Bukkene Bruse Nyter Snickers
N21895/96
NORDUCH
Skjaergaardens Last Tribute Bysansi
S48015/98 RB
SV-00 NORDV-01 NV-06 NUCH NORDUCH INTUCH
Remröd's Moya Gracilis
LOSH703956 LG
EUW-95 DE&VDHCH INTUCH BENELUXCH
Radjhi Von Löwenkraft
S25552/92 LG
NORDV-95 SUCH NUCH ITCH
Mathoaka's Girl Running For Remröd